همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

 

 

اخبار پایگاه

بیانات ارزشمند سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروز آبادی در گردهمایی علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

رئیس مجلس در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه عالی دفاع ملی: کشورهای غربی نمیتوانند فناوری هسته ای ایران را محدود کنند

برگزاری آزمون ورودی دکتری رشته های تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی

۴۹