برنامه ريزي راهبردي آموزش عالي(با رويكرد تربيت مديران) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

برنامه ريزي راهبردي آموزش عالي(با رويكرد تربيت مديران)

آموزش و پرورش از مهمترين عوامل سرنوشت ساز در حمايت و اعتبار سازمان است و فرهنگ سازمان كه برخاسته ار آموزش و پرورش در سطوح مختلف است، قادر است از افول و مرگ آن جلوگيري كند و راه هاي تجديد حيات (تجديد سلامت،دانايي و توانايي)،توسعه و بهره وري در كشور را تبيين نمايد.آموزش و پرورش علاوه بر اين كه يكي از حقوق اوليه افراد و سازمان است، اصلي ترين جز توسعه و اعتبار سازماني است. تغييرات سريع علم و تكنولوژي در عرصه هاي مختلف علوم طبيعتا به تغيير در نيازها و انتظارات از دانشگاه ها انجاميده، بطوريكه اين امر برنامه ريزان چنين مراكزي را با چالش هاي متعددي روبرو كرده است. به همين دليل دانشگاه ها در راستاي اتخاذ رويه اي عقلايي براي برخورد با چالش هاي آينده و تسهيل تداوم مسير پر تلاطم توسعه كمي و كيفي خود نيازمند بكارگيري راهبردهايي هماهنگ با يافته هاي جديد پژوهشي هستند.
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
50,000 ریال
49