شما اینجا هستید

همایش تخصصی پدافند غیرعامل

در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد:

همایش تخصصی پدافند غیر عامل به صورت مشترک توسط دانشگاه عالی دفاع ملی و سازمان پدافند غیر عامل در روز دوشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ در محل دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار گردید.

۴۹