همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مشخصات همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی

عنوان همایش: اولین همایش سراسری مدیریت جهادی و امنیت ملی                         

اهداف همایش:

1.     

شناخت نقش مدیریت جهادی در تحکیم و توسعه امنیت ملی

2.     

تبیین اندیشه­ها، توسعه دانش، شناخت نظریه­های همسو و اصول مدیریت جهادی

3.     

فرهنگ­سازی و ایجاد گفتمان مشترک در حوزه مدیریت جهادی

4.     

هم­گرایی و هم­افزایی فعالیت­های دانشی کشور و بخش­های دفاع و امنیت در حوزه مدیریت جهادی

5.     

شناسایی خبرگان و پژوهشگران حوزه مدیریت جهادی کشور و بهره­گیری از ظرفیت­های موجود

 

شعار همایش: 

توسعه امنیت ملی با مدیریت جهادی

محورهای همایش:

1-محور اول: مدیریت جهادی از منظر قرآن، سنت نبوی و اهل بیت (ع):

1.     

الگوهای مدیریت جهادی از منظر قرآن و احادیث

2.     

مدیریت جهادی از منظر امام راحل و فرماندهی معظم کل قوا

3.     

مدیریت جهادی از منظر صاحب­نظران در منابع اسلامی

4.     

مصادیق مدیریت جهادی در تاریخ اسلام

2-محور دوم: مفاهیم، مبانی، الگوها، نظریه ها و آینده پژوهی در مدیریت جهادی:

 • اصول و مبانی مدیریت جهادی
 • چیستی، چرایی و مفهوم شناسی مدیریت جهادی
 • مفاهیم مدیریت جهادی
 • الگوهای مدیریت جهادی
 • نظریه های مدیریت راهبردی جهادی
 • آینده پژوهی در مدیریت جهادی
 • تغییر و تحولات در مدیریت جهادی
 • ابزار و تکنیک­ها و شاخص­های مدیریت جهادی
 • مدیریت نوین و تفکر جهادی
 • مدیریت جهادی، خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت جهادی، انگیزه و تلاش
 • مدیریت جهادی، فداکاری و ایثار
 • مدیریت جهادی، همگرایی و کار تیمی
 • شاخصه های رفتاری مدیران جهادی ( اعتقادی، اخلاقی و عملکردی)

3-محور سوم: آسیب شناسی و شناخت چالش های مدیریت های متعارف :

1.     

نقد و آسیب شناسی سبک های مدیریت های متعارف

2.     

مطالعه تطبیقی انواع مدیریت­ها با مدیریت جهادی

3.     

پیامدهای مثبت و منفی تغییر رویه مدیریت­های متعارف به مدیریت جهادی

4.     

شناخت چالش های پیش روی مدیریت های متعارف

4-محور چهارم:  تجربه نگاری، مستنند سازی روش­ها، سبک­ها و الگوهای موفق مدیریت جهادی  :

 • نقش و جایگاه مدیریت جهادی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی
 • تجربه نگاری مدیریت جهادی در نیروهای مسلح
 • مستند سازی پروژه ها و فعالیت های جهادی برجسته کشور و نیروهای مسلح
 • نقش مدیریت جهادی در پیروزی های دفاع مقدس
 • نقش دفاع مقدس در شکل­گیری مدیریت جهادی و پرورش مدیران جهادی

محور پنجم: نقش و جایگاه مدیریت جهادی در ارتقای امنیت ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی :

1.     

بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی دفاع مقدس در ارتقای امنیت ملی

2.     

بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی دفاع مقدس در تحقق اقتصاد مقاومتی

3.     

بازشناسی و الگو پردازی تجارب مدیریت جهادی در اداره کشور

4.     

ارائه الگوی مناسب مدیریت جهادی به­عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی

5.     

نقش و چایگاه مدیریت جهادی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

 

همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی

49