شما اینجا هستید

دبير خانه همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نشاني: تهران، بزرگراه شهید بابایی ، بعد از بلوار هنگام ، ضلع شمالي بزرگراه ،دانشگاه عالي دفاع ملي ،  دانشکده مدیریت راهبردی

شماره تماس : ۲۲۹۷۰۳۴۶

نمابر : ۲۲۹۷۰۳۲۳

صندوق پستی : ۴۴۵/۱۹۵۸۵

آدرس پست الكترونيكي: em@sndu.ac.ir

۴۹