شما اینجا هستید

ارسال مقاله به همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

- آخرین مهلت ارسال

 

زمان برگزاری همایش:  ۲۸ و ۲۹  بهمن ۱۳۹۳

مهلت ارسال اصل مقاله : ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۳

محل برگزاری همایش : تهران - دانشگاه عالی دفاع ملی

 

 

- چگونگی ارسال

 

 

- نحوه ارزیابی

 

 

- فرمت مقالات

لطفا مقالات خود را با استفاده از قالبهای زیر ارائه نمایید.

۴۹