مدارک مورد نیاز صدور کارت نخبگان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

مدارك پايان كار:

1- يك سري كپي پشت و رو كارت ملي و شناسنامه

كپي شناسنامه بايد از تمامي صفحات باشد.

(به صورت مجزا و به ترتيب ابتدا شناسنامه و سپس  كارت ملي به هم منگنه شود)

2- يك سري فرم اطلاعات(خلاصه وضعيت خدمتي كاركنان وظيفه)

در هنگام حضور در مركز نخبگان داعا اين فرم تكميل مي شود.

3- يك سري كپي آخرين مدرك تحصيلي

(يا هر مدركي كه در آن فارغ التحصيلي ذكر شده باشد)

4- يك سري مدرك گروه خوني(كپي پشت و روي گواهي نامه يا نامه پزشك)

5- شش قطعه عكس(4*3)

 (لباس نيروي زميني ارتش همراه با درجه نظامي الزامي مي باشد.

آوردن عكس ها در هنگام حضور در مركز نخبگان و استعدادهاي برتر دانا الزامي مي باشد.)

 

لطفاً به نكات ذيل توجه فرماييد:

1- درمراجعه حضوري بهمراه داشتن تمامي مدارك به همان تعداد ذكر شده الزامي مي باشد.

2- درجات نظامي شما بر اساس آخرين مدرك تحصيلي شما مي باشد.

3-ابطال بيمه

الف)نخبگان و استعدادهاي برتر بايستي با نامه اتمام كارسازمان بكار گيرنده به دايره وظيفه مركز عمليات ستادكل نيروهاي مسلح(جناب آقاي گيلوري)مراجعه نمايند و مهر تسويه حساب را در پشت برگه اتمام كار ثبت نمايند.

ب)سپس نامه اتمام كار فوق را به يكي از دفاتر بيمه نيروهاي مسلح ارائه داده و بيمه خدمات درماني خود را ابطال مي نمايند

ج)نامه اتمام كار فوق به همراه رسيد ابطال بيمه به مركز نخبگان و استعدادهاي برتر دانا تحويل داده شود.

4-مدرك دوره آموزشي

(كساني كه در مركز آموزش نخبگان دوره خود را گذرانده اند مدرك آموزشي آنها در مركز نخبگان دانا موجود مي باشد.)

5-لغو تعهد خروج از كشور

الف)اين بند شامل كساني مي شود كه در طول مدت انجام پروژه خروج از كشور داشته اند.

ب)اين رسيد با مراجعه به سازمان وظيفه عمومي ناجا اخذ شده و به مركز نخبگان و استعدادهاي برتر دانا تحويل داده شود.

6-نامه پايان كار

اين نامه توسط سازمان هاي بكارگيرنده، به مركز نخبگان و استعدادهاي برتر دانا ارائه مي شود.

مدارک مورد نیاز صدور کارت نخبگان

49