آزمون دکتری دانشگاه دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

آزمون ورودی دوره دکتری سال تحصیلی92 دانشگاه عالی دفاع ملی امروز در 9 رشته برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، این آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود که در نوبت صبح داوطلبان به سؤالات عمومی و در نوبت بعد از ظهر به سؤالات اختصاصی پاسخ می دهند.
رشته ها و گرایش های تحصیلی این دانشگاه شامل علوم دفاعی راهبردی با سه گرایش دفاع ملی ، سیاست دفاعی و اندیشه نظامی ، مدیریت راهبردی نظامی، مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل ، مدیریت راهبردی ، مدیریت راهبردی فرهنگی، مدیریت راهبردی دانش،مدیریت راهبردی آینده پژوهی ، رشته امنیت ملی با سه گرایش مطالعات امنیت ملی ، تهدیدات امنیت ملی و امنیت داخلی و رشته مدیریت راهبردی فضای سایبر با سه گرایش مدیریت سایبری ، امنیت سایبری و دفاع سایبری است.
داوطلبان این آزمون570 نفرند که رشته مدیریت راهبردی با 103نفر بیشترین شرکت کننده را دارد .
هم اکنون 560 نفر شامل 374 در رشته های آموزشی و 386 نفر در رشته های پژوهشی در دانشگاه عالی دفاع ملی تعداد دانشجویان در حال تحصیل هستند.
تاکنون 179 نفر نیز از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.
گزینش دانشجو در دانشگاه دفاع ملی از طریق آزمون و از میان کارکنان لشکری با داشتن درجه سرهنگ دومی و جایگاه سازمانی سرتیپ دومی و کارکنان رسمی کشوری با جایگاه کارشناسی ارشد یا مدیرکل به بالا و رؤسای ادارات مستقل انجام می شود.
دانشگاه دفاع ملی ، آموزش و پژوهش فرماندهان و مدیران عالی رتبه نظامی انتظامی و کشوری را در سه حوزه مدیریت راهبردی دفاع ملی و امنیت ملی در مقطع دکتری تخصصی برعهده دارد .

آزمون دکتری دانشگاه دفاع ملی

49