آصفری: ایران از لحاظ قدرت سخت و نرم در موضع "قدرت هندسه جدید جهانی" واقع شده است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

آصفری:
ایران از لحاظ قدرت سخت و نرم در موضع "قدرت هندسه جدید جهانی" واقع شده است
یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وجود ایده استکبارستیزی در کشور می تواند نقش آفرینی موثری در اشاعه فرهنگ بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و ایستادگی در برابر قدرت های سلطه گر داشته باشد و در نهایت منجر به تغییر هندسه قدرت جهان شود.
محمدحسن آصفری در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین‌المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، درباره چگونگی موقعیت ایران در منطقه و نقش آن در تغییر هندسه قدرت جهانی اظهار کرد: موقعیت ایران در منطقه و دسترسی ویژه آن به آب های آزاد از یک طرف و دسترسی به منابع بسیار ارزشمندی زیرزمینی، همچنین قرار گرفتن کشورمان در مسیر جاده ابریشم و جاده ریلی و ده ها مورد دیگر سبب شده است جمهوری اسلامی از لحاظ سخت افزاری در موقعیت ویژه ای قرار گیرد که برای کشورهای دیگر مخصوصا کشورهای همسایه حائز اهمیت باشد.
وی بر همین اساس تصریح کرد: موقعیت جمهوری اسلامی از لحاظ نرم افزاری که همان وجود تفکر انقلاب اسلامی و ایده ضد استکباری در کشور است نیز در کنار قدرت سخت افزاری، کشور را از لحاظ استراتژیکی در موقعیت و موضع قدرت قرار داده است.
دبیر دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه با بیان اینکه اگر از موقعیت ها و ظرفیت های موجود کشور به خوبی پاسداری شود، تأثیرگذاری کشور نیز در سطح منطقه ای و بین المللی افزایش خواهد یافت، تأکید کرد: تنها در صورت حفظ موقعیت کنونی و گسترش ظرفیت های درونی کشور است که می توانیم نقش اثرگذار در منازعات و مناقشات بین المللی داشته باشیم کما اینکه امروز شاهد این موضوع هستیم که وجود منابع زیرزمینی و وجود راه های تأثیرگذار زمینی، هوایی و دریایی ایران را در شرایطی قرار داده است که کشورها نیاز به ارتباط با ایران دارند.
وی افزود: به عنوان مثال تنگه هرمز یک شاهراه اصلی و از نقاط استراتژیک دنیاست و همین امر نیز مزید بر علت شده است از این رو اگر مهندسی صحیحی در زمینه شناخت موقعیت های استراتژیک کشور رخ دهد، طبق فرمایش مقام معظم رهبری به حل مناقشات تا حدود زیادی کمک و در راستای صادرات انرژی و توسعه اقتصادی نیز گام های بزرگی برداشته می شود.
آصفری در ادامه با بیان اینکه برگزاری چنین همایشی می تواند از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر باشد، عنوان کرد: برگزرای چنین همایش هایی موجب الگوسازی از کشور ایران برای کشورهای منطقه می شود و از لحاظ امنیتی نیز پایگاه امنی برای کشورهای همسایه و منطقه ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: از زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسیده، جنگ ناجوانمردانه هشت ساله به ایران تحمیل شد و بعد از آن نیز از سوی استکبار جهانی فضای تروریستی در کشور به وجود آمد که قصد داشت با این رفتارهای غیر دموکراتیک کشور را از پیشرفت باز دارد از این رو چنین همایش هایی می تواند فرصت بسیار مناسبی برای "مهندسی قدرت جهانی" باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان به ظرفیت قدرت های نرم موجود در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: از لحاظ نرم افزاری و بیداری اسلامی فرصت های بسیار خوبی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.
آصفری یادآور شد: وجود ایده استکبارستیزی می تواند نقش آفرینی موثری در اشاعه فرهنگ بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و ایستادگی در برابر قدرت های سلطه گر داشته باشد و همچنین به ایجاد انسجام و وحدت میان ملت های مسلمان به دور از طائفه گرایی بیانجامد.

آصفری: ایران از لحاظ قدرت سخت و نرم در موضع "قدرت هندسه جدید جهانی" واقع شده است

49