آغاز بزرگترين رزمايش 20 سال اخير اسرائيل در مرزهاي لبنان و سوريه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

آغاز بزرگترين رزمايش 20 سال اخير اسرائيل در مرزهاي لبنان و سوريه ارتش اسرائيل بزرگترين مانور نظامي خود را در 20 سال گذشته با مشاركت ده ها هزار نفر از نيروي زميني، هوايي و دريايي ارتش و نيروي ذخيره در نزديكي مرزهاي لبنان و سوريه آغاز كرد.
به گزارش گروه رسانه هاي ديگر خبرگزاري آنا از ايسنا، روزنامه يديعوت آحارونوت نوشت: «رزمايش ارتش اسرائيل 11 روز طول خواهد كشيد و شبيه سازي شده عمليات تخليه شهرها، ممانعت از هرگونه نفوذ نيروهاي حزب الله از مرزها، حمله به لبنان و نيز خنثي كردن فعاليت گروه هاي جاسوسي است. اين رزمايش كه با مشاركت شاخه شمالي ارتش رژيم صهيونيستي برگزار شده از سال 1998 تاكنون بي سابقه است و نيروهاي هوايي، زميني و دريايي در آن مشاركت خواهند داشت. اين مانور گسترده ارتش صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي و با حضور 30 هزار سرباز با هدف شبيه سازي جنگ با حزب الله برگزار مي شود.

آغاز بزرگترين رزمايش 20 سال اخير اسرائيل در مرزهاي لبنان و سوريه

49