آمریکا شرکت نفت و گاز ونزوئلا را تحریم کرد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی