آن‌که کردارش او را به‌کندی حرکت دهد، نسبش وی را سرعت ندهد. امام علی (ع)، نهج‌البلاغه حکمت 23 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

آن‌که کردارش او را به‌کندی حرکت دهد، نسبش وی را سرعت ندهد. امام علی (ع)، نهج‌البلاغه حکمت 23

49