آیا آفتاب «قدرت» آمریکا رو به افول است؟ | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دفاع پرس بررسی می‌کند؛

برخی از کارشناس مسائل بین‌الملل بر این باورند که آمریکا اقتدار قبلی خود را در نظام بین‌الملل از دست داده و به دلیل ظهور قدرت‌های بزرگی مثل «چین» و «روسیه» آفتاب قدرت این کشور رو به افول است.

 

به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس، معیارهایی که کارشناسان مطرح می‌کنند، نشان می دهد که آمریکا در شرف فروپاشی است و زمینه نیز برای ظهور قدرت‌های دیگر فراهم شده‌است؛ این معیارها ضمن استناد به شاخص‌های واقعی تاکید می‌کند که فروپاشی آمریکا به این معنی نیست که این کشور از نقشه جهانی حذف، تجزیه و به کشور فقیر تبدیل خواهد شد، بلکه به این معنی است که نخ بازی سیاسی بین المللی از دست آمریکا رها شده‌است.
 
در نوشتار زیر به بخشی از اظهارنظر برخی از متفکران آمریکایی در این خصوص اشاره می‌شود:
 

جان ایکنبری» استاد دانشگاه «برینسون» آمریکا در گروه روابط بین‌الملل در یکی از مقاله‌های خود که در مجله «فارن افرز» تحت عنوان «آینده نظام بین‌المللی لیبرال» می‌نویسد: آمریکا در مسیر افول قرار گرفته است و نظام تک قطبی که بر جهان حکومت می‌کرد به‌زودی با ظهور قدرت‌های قوی دیگری مثل چین که بزرگت‌رین اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است، سقوط خواهد کرد.


وی در ادامه می‌افزاید: ذات نظام بین‌المللی در واقع آمریکایی و با غربی نیست بلکه این نظام بر اساس شرایط تاریخی به‌وجود آمده است. این نظام، یک نظام سلسله مراتبی است که بر قدرت آمریکا تکیه کرده و دارای ویژگی‌های لیبرالی است. سلطه و هیمنه آمریکا درحال عقب‌نشینی است و ابعاد سلسله مراتبی این نظام نیز با وجود اینکه ابعاد لیبرالی آن در حال تداوم است، رو به افول و فروپاشی است.


«جدعون راشمان» تحلیلگر معروف مجله‌های آمریکایی ضمن اشاره به اینکه امپراطوری واشنگتن بر جهان هرگز بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری در قرن گذشته تکرار نخواهد شد، معتقد است که آمریکا باید در موضوع انهیار و فروپاشی خود تفکر کند.

وی در ادامه می‌افزاید: آمریکا از سال 1991 تا سال 2008 از بحران اقتصادی شدیدی رنج می‌برد، و این مسئله در حقیقت به وضوح آغاز فروپاشی سلطه آمریکا بر جهان را در نتیجه مشکلات بزرگ و زیاد اقتصادی و اجتماعی نشان داد و این کشور هر گز نخواهد توانست مجددا به سلطه سابق خود برگردد، هر چند در این راه تلاش‌های زیادی بکند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح می‌کند: توان اقتصادی و سیاسی که چین از آن برخور دار است تحدید جدی برای قدرت آمریکا محسوب می‌شود؛ آمریکایی که تلاش می‌کرد بر قدرت‌های جهانی در طولانی مدت سیطره یابد.

وی در ادامه به رقابت بین آمریکا و بسیاری از کشورهای مخالف آمریکا مثل «چین»، «برزیل»، «ترکیه»، «هند» و «ایران» در زمینه‌های مختلف اشاره می‌کند و می‌نویسد: این دولت‌ها سیاست مختلفی از سیاست‌های آمریکا در پیش گرفته‌اند. سیاست آمریکا مبتنی بر تغییر توازن قوا در جهان است که همین مسئله نیز منجر به تضعیف آن شده و در نهایت از سلطه آن در نظام بین‌المللی در میادین مختلف کاسته شده است.

 

«میشل کوکس» استاد روابط بین‌الملل و تحلیلگر سیاسی روزنامه انگلیسی گاردین نیز تاکید می‌کند: جهان از آغاز قرن 21 شاهد واقعیت جدیدی تحت عنوان «تغییر قوا» است که این واقعیت جدید بر این نکته تاکید می‌کند که آمریکا و کشورهای غربی به‌شکل کلی در حال فروپاشی مستمر هستند و نظام جهانی جدیدی در حال ظهور است که مخالف و مقابل آمریکا و کشورهای غربی است. این نظام جدید متشکل از «برزیل»، «روسیه»، «هند»، «چین» و «جنوب آفریقا» است که به اسم اختصاری «بریکس» (BRICS) معروف است.

«نعام چامسکی» متفکر آمریکایی نیز تاکید می‌کند که امپراطوری آمریکا در مسیر زوال است و معتقد است که هینمه و سلطه امپریالیستی آن به‌شکل مشهود تغییر کرده و نمی‌‌تواند سیطره خود را بر دو سطح داخلی و خارجی تحمیل کند.


«فرید رفیق زکریا» روزنامه‌نگار آمریکایی نیز معتقد است جهان به‌سمت رهایی از تحت سلطه بودن آمریکا حرکت می‌کند، تا جاییکه آمریکا نتوانسته است سیطره خود را بر بسیاری از کشورها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، ژئوسیاسی و فرهنگی تحمیل کند.

وی تاکید می‌کند که قدرت‌های جدید و مستقلی در حال ظهور و بروز هستند که هیمنه و سلطه آمریکا را در سطح بین‌المللی به حدی محدود خواهند کرد که می‌توان گفت که این سلطه تاثیر خود را در مناطق مختلف جهان از دست خواهد داد.

زکریا در ادامه با بیان اینکه توازن قوا در حال تغییر و دور شدن از سلطه آمریکا به نفع سایر کشورهاست، تصریح می‌کند: این تغییر به‌مثابه رفتن به دنیای مابعد آمریکاست.


موسسه آمریکایی «بروکسینجر» نیز در گزارش‌های خود اشاره می‌کند که بسیاری از ناظران سیاسی واقتصادی معتقدند که آمریکا از سال 2008 که شاهد یک بحران اقتصادی بود، به سمت فروپاشی حرکت کرده است. بسیاری از شهروندان آمریکایی نیز معتقد هستند که سقوط سلطه کشورشان یک امر حتمی است و جامعه جهانی به ‌زودی شاهد دنیای مابعد آمریکا خواهد بود.


دانشگاه هاروارد آمریکا در گزارش های خود تاکید می‌کند که شکست نظام سیاسی آمریکا ثابت شده است، همانطور که اقتصاد آمریکا از رکود رنج می‌برد و از 20 سال پیش دوره شکوفایی اقتصاد آمریکا به پایان رسیده است و آرزوی سلطه گری در آستانه فروپاشی است. اعتماد شهروندان آمریکایی از مسئولانشان جلب شده است

 

 

آیا آفتاب «قدرت» آمریکا رو به افول است؟

49