اجمالی/ دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد : ضرورت اهتمام نخبگان جهان اسلام برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

اجمالی/ دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد
ضرورت اهتمام نخبگان جهان اسلام برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی
دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: مسئله مهم در حوزه تحول قدرت جهانی وحدت میان امت اسلام بوده که نقش نخبگان و اندیشمندان جوامع مسلمان در این امر مسئله ای انکارناپذیر است.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، رمضان عبدالله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این همایش که در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است، اظهار کرد: تردیدی نیست که جهان اسلام در حال حاضر در موقعیت حساس و دشوار بودهو مجموعه ای از عوامل پیچیده ررا با خود به همراه دارذد.
وی افزود: انتظار دارم که اساتید و پژوهشگران اندیشمند جهان اسلام در این مسیر تلاش و اهتمام داشته باشند، روابط داخل امت اسلام را با همه مقدمات خود و روابط دینداران و با افراد و طوایف و رگروههای اجتماعی و نخبگان فرهنگی باید بررسی شود و باید سوال کرد چه رابطه ای میان تحول قدرت جهانی و ظرفیت های جهان اسلام وجود دارد.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به فرصت ها و تهدیدها و چالش های پیش روی جهان اسلامی در تحول قدرت جهانی گفت: مسئله مهم در حوزه تحول قدرت جهانی وحدت میان امت اسلام بوده که نقش نخبگان و اندیشمندان جوامع مسلمان در این امر مسئله ای انکارناپذیر است.
گفتنی است همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با حضور جمعی از نخبگان اندیشمندان، رهبران و متفکران جهان اسلام از 32 کشور جهان به مدت 2 روز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.

اجمالی/ دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد : ضرورت اهتمام نخبگان جهان اسلام برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی

49