احداثِ پایگاه‌هایی از سویِ آمریکایی‌ها برایِ دزدیدن نفت سوریه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

احداثِ پایگاه‌هایی از سویِ آمریکایی‌ها برایِ دزدیدن نفت سوریه

 

یک رسانه سوری به پایگاههایی که آمریکایی ها در حال احداث آن هستند یا قصد احداث در دیرالزور سوریه را دارند، پرداخته است.

یک منبعِ نظامیِ وابسته به «قسد»، نیروهایِ دموکراتیک سوریه به واکاویِ اهدافِ ستونِ نظامی آمریکایی که به پایگاه «صرین» در حومۀ شمال شرقیِ حلب رسیده است، پرداخت. این منبع به روزنامۀ الوطن سوریه گفت: «ستون نظامیِ آمریکایی که به پایگاهِ صرین در جنوب شهرِ عین العرب در حومۀ شمال شرقیِ حلب از اطرافِ تل تمر رسیده است در راستایِ تخلیۀ ادوات پایگاه آمریکایی به شکلِ نهایی حرکت می‌کند و هدف، تقویتِ حضور در آن نیست و انتظار می‌رود که این پایگاه در اواخرِ هفتۀ جاری (هفتۀ سوم آبان 1398) تخلیه شود.»

از سوی دیگر روزنامۀ الوطن سوریه گزارش داد: «نیروهای آمریکایی، در حالِ احداثِ دو پایگاه نظامی در الباغوز در شرقِ دیرالزور در نزدیکیِ مرز سوریه با عراق در نزدیکیِ اردوگاه محلِ نگهداری داعش که نیروهایِ قسد از آن حراست می‌کنند و نیز پایگاهی در منطقۀ الشهابات در شمالِ دیرالزور هستند و این پایگاهِ در شرف احداث در حدفاصلِ میادینِ نفتی صیجان، التنک، ازرق و الملح برایِ دزدیدن نفت سوریه است.»منبع خبر: خبرگزاری مهر

احداثِ پایگاه‌هایی از سویِ آمریکایی‌ها برایِ دزدیدن نفت سوریه

49