اختصاص جوایزجهانی کنگره علوم انسانی به 3 اندیشمند کشور | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

در اختتامیه چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جوایز جهانی این دوره به «حجت الاسلام حمید پارسانیا»، «عبدالحسین خسروپناه» و «دکتر حسن سبحانی» ، سه استاد برجسته در این حوزه اهدا شد.

آیت الله سبحانی در پیامی به کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، پیدایش تقابل علوم انسانی در برابر علوم وحیانی را متعلق به دوره رنسانس دانسته و تاکید کرد: برخی در این دوره برای خشنودی الهیون خدا معاد وحی و عالم غیب را بر اساس نگاه مادی و تجربه گرایانه تفسیر کرده و خسارت جبران ناپذیری را به جامعه بشری و دانشگاهی وارد کردند که ضرورت دارد با حضور اندیشمندان و صاحبنظران مورد بازنگری قرار گیرد.

 در این کنگره از 450 مقاله ارسالی از شخصیت های داخلی و خارجی، 80 اثر برگزیده شده که در قالب کتاب و مقالات علمی منتشر می شود.

همچنین از تلاش های طاها عبدالرحمن متخصص فلسفه از مراکش  هم تجلیل شد.

اختصاص جوایزجهانی کنگره علوم انسانی به 3 اندیشمند کشور

49