ارتقاء 21 تيپ ارتش به تيپ متحرك هجومي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران، از ارتقاء 21 تيپ ارتش در كشور به تيپ متحرك هجومي خبرداد.

امير سر تيپ كيومرث حيدري در جمع خبرنگاران در بجنورد اظهاركرد: به دليل وجود فضاي پيچيده تر در محيط جنگ هاي آينده نيازمند تحرك و چابكي بيشتر هستيم در اين راستا 21 تيپ ارتش در كشور به تيپ متحرك هجومي ارتقاء يافتند.

وي ادامه داد: هم اكنون 21 تيپ هجومي را در زمينه هاي چابكي و تحرك يگان ها و كارآمدي بيش از پيش در مقابله با هرگونه تهديد و تحرك دشمنان ارتقاء داده ايم.

ایشان با اشاره به جذب نيرو در ارتش، عنوان كردند: ارتش جمهوري اسلامي ايران از نيروهايي كه داراي شايستگي هاي لازم باشند، دعوت به كار مي كند كه اين جذب نيرو به صورت مستمر ادامه خواهد يافت.

وي با تاكيد بر اينكه در جذب نيرو انتخاب اصلح در اولويت بوده و اهميت بسزايي دارد، يادآورشد: جوانان توانمند را به كار دعوت كرده و بسترهاي لازم براي ارتقاء آنان را در دانشگاه افسري فراهم مي كنيم.

امیر حيدري با بيان اينكه هم اكنون نيروهاي مسلح در آمادگي كامل به سر مي برند، خاطرنشان كرد: در حال حاضر نيروهاي مسلح كشور با توانمندي لازم به طور كامل در آمادگي به سر برده و هيچ خطري كشور را تهديد نمي كند. امروز بيش از پيش آماده تر بوده و اگر دشمنان كوچكترين حماقتي انجام دهند آنان را با خاك يكسان مي كنيم.

ارتقاء 21 تيپ ارتش به تيپ متحرك هجومي

49