استادیار دانشگاه علوم سیاسی تهران در همایش "هندسه قدرت جهانی": تأسیس تمدن نوین متعالی اسلامی چشم انداز هندسه جدید جهانی است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

استادیار دانشگاه علوم سیاسی تهران در همایش "هندسه قدرت جهانی":
تأسیس تمدن نوین متعالی اسلامی چشم انداز هندسه جدید جهانی است
استادیار دانشگاه علوم سیاسی تهران در همایش "هندسه قدرت جهانی" گفت: تأسیس تمدن نوین متعالی اسلامی چشم انداز هندسه جدید جهانی است.
به گزارش روابط عمومی همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، علیرضا صدرا با ارائه مقاله خود با محوریت مراتب سه گانه و جهات سه گانه هندسه قدرت متعالی در محل مرکز همایش های صدا و سیما اظهار کرد: موارد سه گانه قدرت و هندسه آن و نیز جهات سه گانه قدرت و هندسه آن، از جمله قواعد اصلی هندسه قدرت می باشند. بویژه مراتب سه گانه یا وجوه سه گانه، از اهم ساختارهای هندسه و مهندسی قدرت متعالی است. کما این که قدرت متعالی؛ قدرت حقیقی، یقینی و واقعی می باشد.
وی افزود: بلکه قدرت متعالی؛ قدرت حقیقی و یقینی بوده که بایسته است پس از تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی؛ راهبردی و کابردی یافته و تحقق علمی عینی؛ اجرایی و جاری سازی یابد. انسان که با انقلاب متعالی اسلامی و تأسیس نظام سیاسی انقلابی جمهوری متعالی اسلامی ایران؛ در ایران، از ایران و نمونه ایران، زمینه های آن فراهم کرده و شایسته است با ارتقای کارامدی؛ بهره وری و اثربخشی علمی و عملی نیروها و نهادهای دولتی، عمومی و مردمی، هر چه فراتر، بارور و بالنده شود.
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: این هندسه راهبرد سیاسی و هندسه قدرتی که چشم انداز توسعه متعالی جمهوری اسلامی ایران و بیداری و خیزش انقلابی اسلامی و سرانجام تجدید و تأسیس تمدن نوین متعالی اسلامی را در فراز اینده خود دارد. هندسه ای که علم و فن پایه مهندسی، مدیریت و آسیب شناسی و آسیب زدایی توسعه و تمدن متعالی اسلامی بوده و به شمار می آید.
وی تاکید کرد: این هندسه قدرت و سیاست متعالی در جمهوری اسلامی ایران هم اینک با توسعه متعالی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را در چشم انداز فرازآینده خود فرا رو می باشد و با چالش ارتقای کارامدی علمی و علمی خود مواجه است .
صدرا گفت: به منظور تبیین نظری و ترسیم عملی؛ راهبردی و کاربردی در جهت تحقق عینی؛ اجرایی و جاری توسعه متعالی الگویی جمهوری اسلامی ایران می باشد که با مهندسی، مدیریت و آسیب شناسی و آسیب زدایی راهبردی میسر می باشد، کارامدی و توسعه متعالی که پیش درآمد تجدید و تاسیس تمدن نوین متعالی اسلامی بوده و خواهد بود.
دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: دکترین هایی که در پی تحریف ذهنی و ایجاد انحراف عملی در سطح جهانی بویژه در منطقه فوق العاده راهبردی و استراتژیک حساس، خطیر و بلکه حیاتی جهان اسلام و در میان مسلمان جهان و جهان مستضعفین بوده و می باشند. دکترین هایی که در مواجه با هندسه و منطق و نیز حکمت و حرکت انقلابی سیاسی متعالی اسلامی بزودی یکی پس از دیگر ناکارامدی خود را بروز داده و از حیز انتفاع نامشروع برای طراحان بازمانده و به حاشیه رانده شده و به فراموشی سپرده شدند.
گفتنی است همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی با حضور جمعی از نخبگان اندیشمندان، رهبران و متفکران جهان اسلام از 32 کشور جهان به مدت 2 روز در مرکز همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است.
انتهای پیام/

استادیار دانشگاه علوم سیاسی تهران در همایش "هندسه قدرت جهانی": تأسیس تمدن نوین متعالی اسلامی چشم انداز هندسه جدید جهانی است

49