اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد. رسول اکرم (ص)، نهج‌الفصاحه 116 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد. رسول اکرم (ص)، نهج‌الفصاحه 116

49