اصابت موشک يمني‌ها به جنگنده سعودي در صنعاء | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ستاد تبليغات جنگ ارتش و کميته هاي مردمي يمن، تصاوير لحظه اصابت موشک شليک شده پدافند ضد هوايي يمن به يک فروند جنگنده اف 15 ارتش رژيم سعودي بر فراز صنعاء منتشر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل  ستاد تبليغات جنگ ارتش و کميته هاي مردمي يمن، تصاوير لحظه اصابت موشک شليک شده پدافند ضد هوايي يمن به يک فروند جنگنده اف 15 ارتش رژيم سعودي بر فراز صنعاء و نيز تصاوير لاشه جنگنده تورنادي سرنگون شده ارتش سعودي را بر فراز استان صعده يمن منتشر کرد.

اين تصاوير نشانگر لحظاتي است که يکي از دوربينهاي حرارتي در حال رصد کردن جنگنده هاي متجاوزان سعودي آمريکايي بر فراز صنعاء بود.

به محض آنکه موشک زمين به هوا به سمت اين جنگنده شليک شد ، خلبان بر سرعت جنگنده افزود و بالنهاي حرارتي رها کرد اما اين اقدامات خلبان نتوانست جلوي اصابت موشک را به جنگنده بگيرد.

دوربين حرارتي اين اقدامات خلبان جنگنده اف 15و لحظه اصابت موشک را به جنگنده اف15 ثبت کرده است.

چند ساعت پيش از سرنگوني اين جنگنده اف 15 يک فروند جنگنده پيشرفته تورنادوي ارتش سعودي نيز در آسمان شهرستان کتاف در استان صعده يمن هدف موشکهاي پدافند ضد هوايي ارتش يمن قرار گرفته و سرنگون شده بود که ستاد تبليغات جنگ ارتش و کميته هاي مردمي يمن تصاوير لاشه اين جنگنده را منتشر کرده است.
جنگنده هاي متجاوز سعودي آمريکايي پس از سرنگوني اين جنگنده در پنج نوبت محل سقوط جنگنده تورنادو و لاشه آن را بمباران کردند تا آثار آن را از بين ببرند.

 

 

اصابت موشک يمني‌ها به جنگنده سعودي در صنعاء

49