اطلاعيه تعطيلات سال نو مركز نخبگان و استعدادهاي برتر | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اطلاعيه تعطيلات سال نو 1398 مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح از 97/12/25  تا 98/01/17

 

دریافت اطلاعيه

 

 

اطلاعيه تعطيلات سال نو مركز نخبگان و استعدادهاي برتر

49