اطلاعیه دوره آموزشی رزم مقدماتی نخبگان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدبسمه تعالي

شرايط و الزامات اعزام براي دوره رزم مقدماتي

باسلام

به اطلاع كليه نخبگاني كه براي دوره رزم مقدماتي به تاريخ 1397/04/01 ثبت نام كرده اند و پيامك تاييديه از سوي مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح براي آنها ارسال شده است مي رساند:

  1. تمامي ثبت نام كنندگان در دوره رزم مقدماتي " حتما واكسن و معاينه پزشكي " را انجام داده و در هنگام مراجعه به مركز آموزشي بهمراه داشته باشند.
  2. يك هفته قبل از اعزام با مراجعه به مراكز پليس +10 براي گرفتن برگه سفيد اقدام نمايند.

تذكر:

  • افرادي كه قبلاً به دوره رزم مقدماتي رفته اند و يا خدمت قبلي داشته اند و در دوره رزم مقدماتي مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح ثبت نام كرده اند هرچه سريع تر به مركز نخبگان اطلاع دهند.
  • حضوردر تاريخ و مركز آموزشي مندرج در برگه سفيد الزامي باشد.

اطلاعیه دوره آموزشی رزم مقدماتی نخبگان

49