اطلاعیه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستیدبه اطلاع كليه دانش آموختگان و استعداد هاي برتري كه تا كنون موفق به طي دوره رزم مقدماتي(آموزشي) نشده اند مي رساند، جهت ثبت نام در دوره آموزشي كه مورخ 1397/04/01 برگزار خواهد شد ، مشخصات خواسته شده را برابر با فرم پيوست حداكثر تا روز پنج شنبه مورخ 1397/02/20 به رايانامه مركز نخبگان و استعداد هاي برتر نيروهاي مسلح به نشاني زير ارسال نماييد .

لازم به ياد آوري است كه ثبت نام و پذيرش براي شركت در دوره الزامي بوده و درخواست ثبت نام در مهلت مقرر انجام و توسط مركز نخبگان و استعداد هاي برتر نيروهاي مسلح بررسي مي گردد و تاييد نهايي ثبت نام از سوي مركز نخبگان و استعداد هاي برتر نيروهاي مسلح براي عزيزان ارسال خواهد شد.

 

اطلاعیه مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح

49