اطلاعیه مهم جهت شرکت کنندگان در آزمون دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

« قابل توجه داوطلبان شرکت کننده در آزمون دکتری سال 1396 »

 

 

جلسه مصاحبه آزمون ورودی دکتری سال 1396 این دانشگاه از تاریخ 1396/03/20 آغاز می شود. داوطلبانی که برای مصاحبه دعوت می شوند لازم است مستندات مربوط به تدریس ، مقالات ، کتب ، ترجمه و ... به انضمام پایان نامه کارشناسی ارشد را همراه داشته باشند. 

 

اطلاعیه مهم جهت شرکت کنندگان در آزمون دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

49