اطلاعیه مهم در رابطه با ارسال مقالات همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه ای در غرب آسیا | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

قابل توجه کلیه نویسندگان محترم مقالات (اعم از مقالات کامل و چکیده ) همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه ای در غرب آسیا

همایش فوق الذکر در روز 20 آذرماه از ساعت 8 صبح در این دانشگاه برگزار می گردد

- برای کلیه نویسندگان ، کارت دعوت صادر و در روز همایش در محل دانشگاه تحویل می گردد و هماهنگی های لازم درخصوص ورود آنها بعمل خواهد آمد .

 

خواهشمند است برای حضور در همایش به نکات زیر توجه گردد:

 

1-از آوردن هرگونه وسایل الکترونیکی،تصویربرداری، صوتی و تصویری اعم از موبایل ،رایانه  همراه ، فلش و.... خودداری گردد.

2-از آوردن همراه به همایش خودداری نمایید .

3-حتی المقدور از آوردن راننده خودداری شود .

4-از واگذاری کارت دعوت به اشخاص دیگر خودداری فرمایید .

5-کارت دعوت را در طول اجرای همايش همراه داشته باشید .

6- حجاب اسلامی برای بانوان الزامی می باشد .

اطلاعیه مهم در رابطه با ارسال مقالات همایش ملی قدرت های بزرگ و امنیت منطقه ای در غرب آسیا

49