اطلاعیه مهم پژوهشکده آماد پیرامون برگزاری اولین همایش ملی زنجیرة تأمین دفاعی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 " اطلاعیه مهم پژوهشکده آماد پیرامون برگزاری اولین همایش ملی زنجیرة تأمین دفاعی "

پژوهشکده آماد و فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، اولین همایش ملی زنجیرة تأمین دفاعی را در ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۷ برگزار می کند. این همایش در مرکز همایش های ساختمان اصل ولایت فقیه دانشگاه برگزار خواهد شد.

تارنمای همایش :
Cnf.Sndu.ac.ir/CODSC

اطلاعیه مهم پژوهشکده آماد پیرامون برگزاری اولین همایش ملی زنجیرة تأمین دفاعی

49