اطلبوا العلم من المهد الی اللحد؛ در همه عمر، از گهواره تا گور، در جستجو و طلب علم باشید.» پیامبراکرم (ص) | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

اطلبوا العلم من المهد الی اللحد؛ در همه عمر، از گهواره تا گور، در جستجو و طلب علم باشید.» پیامبراکرم (ص)

49