افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری ۱۳۹۵ - بازديد وزیر محترم ارتباطات | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری ۱۳۹۵ - بازديد وزیر محترم ارتباطات

49