افزایش توان دفاعی روسیه در مرزهای غربی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

رئیس کمیته دفاعی- امنیتی سنای روسیه از افزایش توان دفاع هوایی-موشکی در مرزهای غربی به عنوان راهی برای مقابله با تهدید ناشی از اسقرار سیستم موشکی آمریکا در اروپا خبر داد.


خبرگزاری مهر: «ویکتور اوزروف» رئیس کمیته دفاعی-امنیتی مجلس سنای روسیه در مصاحبه با «ریانووستی» از امکان افزایش دفاع موشکی و هوایی در مرزهای غربی این کشور به عنوان راهی برای مقابله با استقرار بخش هایی از شبکه دفاع موشکی آمریکا در اروپا خبر داد.

وی در این باره گفت: برای مقابله با تهدید علیه امنیت ملی روسیه، مجبور به تقویت دفاع موشکی و هوایی خود در مرزهای غربی و استقرار تجهیزات بیشتر در این مناطق برای دفاع از زیرساخت های مرکز کنترل و فرماندهی خود هستیم.

به گفته اوزروف، تقویت زیرساخت های دفاعی روسیه در مرزهای غربی، اسقرار سامانه های پیشرفته اس-
۴۰۰ و سیستم موشک های بالستیک اسکندر-ام را در «کالینینگراد» واقع در منطقه بالتیک، می طلبد. همچنین، استقرار یگان های جدید در مناطق نظامی غرب و جنوب نیز ضروری می نماید.

 اوزروف افزود: روسیه دو هدف اصلی را دنبال می کند: نفوذ به سیستم های دفاعی و تضمین حفاظت و مقابله با حملات احتمالی کشورهایی که از استقرار سامانه های موشکی آمریکا استقبال کرده اند.

 

 

افزایش توان دفاعی روسیه در مرزهای غربی

49