الحاق شناورهای جدید در آینده نزدیک به نداجا | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی دریایی در آینده نزدیک با وقوع رخدادهایی، قوی‌تر از گذشته خواهد شد که بخشی از این رخدادهای مهم شامل الحاق تعداد جدیدی ناوشکن و زیردریایی است.

امیر دریادار خانزادی با اشاره به اقتدار ایران در حوزه دریایی اظهار کرد: مهمترین پیام ایران به همه کشورهای منطقه و جهان این است که ما به عنوان نیروی دریایی ارتش در پرتو برخورداری از نعمت انقلاب، جمهوری اسلامی و حمایت ملت، در حال توسعه و تقویت خود با هدف برقراری امنیت در منطقه هستیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: این سخن من بدان معناست که ناوها، تجهیزات و هر آنچه که در دریا از طرف ما وجود دارد, برای حضور مستمر و برقراری امنیت در دریاست؛ مسئولیت ما در قبال ایران, حفظ و حراست کشور و ملت در حوزه دریا است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند نیروی دریایی مظهر اقتدار ملت در دریا است، گفت: بنا به این فرموده ما یک حضور مقتدرانه در دریا داریم تا بتوانیم امنیت مناطق دریایی تحت حاکمیت خودمان را برقرار کنیم.

الحاق شناورهای جدید در آینده نزدیک به نداجا

49