القسّام: اندوختۀ مقاومت بزرگتر است | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

«ابوعبیده»، سخنگوی گردان‌های «القسام»، شاخۀ نظامی حماس در پنجمین سالگردِ جنگ 51 روزه علیهِ نوار غزه که مقاومت با عملیّات «حد السیف»، (لبۀ شمشیر) و «العصف المأکول»، (پشمِ پراکنده) به آن پاسخ داد، اعلام کرد: «پیامدهای نبردِ حد السیف همچنان ارکانِ محافلِ نظامی و امنیتیِ رژیم صهیونیستی را به لرزه درمی‌آورد.»

ابوعبیده گفت: «از زمان پایان این نبرد، هنوز نبردِ آماده‌سازی و نبردِ مغزها با رژیم اشغالگر متوقف نشده است و آنچه مقاومت ذخیره کرده، به خواست خدا «بزرگتر» است.»

در آذر ماه  سال گذشته (سال 1397) گردان‌هایِ شهید عزالدین القسّام شاخۀ نظامی حماس تصاویری از نیروهای ویژۀ رژیم صهیونیستی منتشر کردند که قصدِ انجامِ عملیات در خان­یونس را داشتند. القسام پیشتر در بیانیه‌ای توضیحی اعلام کرده بود، که دشمن برای انجامِ عملیاتی بزرگ برنامه‌ریزی کرده است تا ضربه‌ای سنگین به مقاومت در نوار غزه بزند.

رژیم صهیونیستی هفتۀ جاری (هفتۀ سوم تیر ماه) ضمنِ انتشارِ نتایجِ مربوط به عملیاتِ ناموفق کماندوهایش در نوار غزه، به شکست این عملیات اذعان کرد و از اشتباهاتِ تاکتیکی بسیار خبر داد.

رژیم غاصبِ صهیونیستی پنج سال پیش (سال 1393) در تاریخ 17 تیر ماه، جنگِ سوم علیهِ غزه را تحتِ عنوانِ عملیاتِ «صخرۀ سخت» علیه نوار غزه آغاز کرد و گروه‌های فلسطینی در قالبِ عملیات «بنیانِ مرصوص» و «العصف المأکول» پاسخ دادند. این تجاوزِ 51 روزه حدود 2260 شهید و نزدیک به 11 هزار مجروح بر جای گذاشت. کودکان و زنان بخشِ زیادی از شهدا را تشکیل دادند به نحوی که خبرها از شهادتِ 500 کودک و بیش از 250 زن حکایت داشت.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

القسّام: اندوختۀ مقاومت بزرگتر است

49