الگوي مديريت به هم پيوسته منابع آب با تاكيد بر امنيت آب | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

الگوي مديريت به هم پيوسته منابع آب با تاكيد بر امنيت آب

نویسندگان: 
مديريت منابع آب كشور در دوران شكل گيري و دوران تحولات اخير با چالش هايي روبرو بوده است و اصولا انتظار حل و فصل مشكلات اصلي مديريت منابع آب بدون تحولات نهادي و كشمكش هاي سياسي، تنش هاي اجتماعي و جستجو و بررسي راه كارهاي مختلف دور از واقعيت هاست.اما بررسي نحوه تحولات اجتماعي و شكل اداره امور منابع آب در سراسر دنيا و چشم انداز آينده كشور بخوبي نشان مي دهد كه تنش ها،تلاش ها و راه جويي ها وارد مرحله جديدي خواهند شد.
سال انتشار: 
موجودی: 
0.00
قیمت: 
45,000 ریال
49