امام حسين عليه ‏السلام :عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏ شود. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امام حسين عليه ‏السلام :عقل، جز با پيروى از حق، كامل نمى‏ شود.

49