امام خمینی (قدس سره الشریف): اسلام هم تربیت باطنی میکند و هم حفظ مصالح دنیوی. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امام خمینی (قدس سره الشریف): اسلام هم تربیت باطنی میکند و هم حفظ مصالح دنیوی.

49