امام خمینی (قدس سره الشریف): شما (آزادگان) در پیشگاه خداوند متعال مقامی دارید که ما باید به شما غبطه ببریم... شما موجب عزت اسلام و مسلمین و مردم ایران در دنیا گشته اید. | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

امام خمینی (قدس سره الشریف): شما (آزادگان) در پیشگاه خداوند متعال مقامی دارید که ما باید به شما غبطه ببریم... شما موجب عزت اسلام و مسلمین و مردم ایران در دنیا گشته اید.

49