امضاء تفاهم نامه همكاري سازمان بنادر با نيروي دريايي ارتش | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سازمان بنادر و دريانوردي با نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران با حضور وزير راه و شهرسازي تفاهم نامه همكاري در زمينه جستجو و نجات و همچنين مقابله با آلودگي در دريا امضا كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت و به نقل از وزارت راه و شهرسازي همزمان با مراسم روز جهاني دريانوردي و با حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي محمد راستاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين در حضور 2 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيروي دريايي ارتش با سازمان بنادر تفاهم نامه همكاري امضا كردند.

اين تفاهم نامه كه به امضاي امير دريادار حبيب اله سياري فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و محمد راستاد مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي درآمد بر همكاري در زمينه جستجو و نجات دريايي تأكيد دارد.

علي اكبر مرزبان مديركل امور دريانوردان در خصوص جزئيات اين تفاهم نامه گفت: قرار است به استناد اين تفاهم نامه سازمان بنادر در همكاري با نيروي دريايي ارتش مقابله با آلودگي در درياها و آب هاي ساحلي را در دستور كار قرار دهد.

امضاء تفاهم نامه همكاري سازمان بنادر با نيروي دريايي ارتش

49