امضاء تفاهم نامه همکاری میان ستاد کل ن.م با وزارت كار و 3 نهاد ديگر | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سردار سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح صبح امروز در همايش مهارت آموزي سربازان از امضاي تفاهمنامه ميان اين ستاد و چند نهاد ديگر خبر دادند. ایشان در اين باره فرمودند: در حال حاضر 400 هزار نفر كارت پايان خدمت مي گيرند و ما سال 96 را سال همكاري و زمينه سازي ميان دولت و نيروهاي مسلح قرار داديم و در همين راستا صبح امروز تفاهمنامه خوبي با وزير كار و البته ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، كميته امداد امام خميني و معاونت علمي رياست جمهوري امضا شد.

اين تفاهم نامه به منظور كمك به تامين تجهيزات و اجراي دوره هاي آموزشي و پروژه هاي پژوهشي در امر مهارت آموزي ملي در جهت تامين امنيت عمومي و دفاع از مرزها و نيز ضرورت مهارت آموزي كاركنان وظيفه و ارتقاء بهره وري دوره خدمت وظيفه عمومي صورت گرفته كه استفاده از ظرفيت نيروهاي مسلح در كمك به تحقق اقتصاد مقاومتي، خوشايند سازي خدمت وظيفه عمومي، افزايش بهره وري كاركنان وظيفه و استفاده بهينه از اوقات فراغت آنان و همچنين فراهم كردن فرصت هاي شغلي از طريق آموزش در محيط كار از جمله اهداف اين تفاهم نامه است.

امضاء تفاهم نامه همکاری میان ستاد کل ن.م با وزارت كار و 3 نهاد ديگر

49