امنيت مرزها با وضعيت مطلوب فاصله دارد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امير سرتيپ امير حاتمي در خصوص حفاظت از مرزهاي جمهوري اسلامي ايران، فرمودند: قطعا در همه كشورها به خصوص كشورهايي كه مانند ايران همسايگان زيادي دارند و در نقاطي قرار دارند كه با مسائل امنيتي در مرز مواجه هستند، حتما بايد تلفيقي از مجموعه ظرفيت هاي انساني، فني، فناورانه، موانع و امكانات فيزيكي براي حفاظت از مرزها به كار گرفته شود، در غير اينصورت مرزباني هم هزينه زيادي خواهد داشت، هم نتيجه موثري به دنبال ندارد.

ایشان با بيان اينكه برنامه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در همين راستا است و ساليان سال كار شده و نسبت گذشت وضعيت مراقبت از مرزها بهتر شده است اما همچنان با آن وضعيت مطلوب فاصله دارد، ادامه دادند: در آن بخش هايي كه وزرات دفاع بايد به مرزباني كمك كند، پشتيباني هاي تسليحاتي و تجهيزاتي انجام مي شود كه ظرفيت و امكان خوبي در بخش هاي مختلف وزرات دفاع در اين زمينه وجود دارد.

وي با بيان اينكه بخشي از مراقبت ها بايد به صورت هوايي انجام شود، افزود: در وزارت دفاع امكان پهپادي مناسبي براي اين موضوع داريم و هواپيماهاي بدون خلبان با تجهيرات مراقبتي خوبي كه بر روي آن ها نصب شده مي توانند نقش موثري را ايفا كنند، همچنين امكانات ديده باني از جمله رادارها و دوريبن ها نيز مثمر ثمر هستند، علاوه بر اين ها در صورت بروز هر تعرض يا تهديدي، تسليحات و تجهيرات لازم براي مقابله وجود دارد.

تشكيل تيم مشتركي از وزارت دفاع و نيروي انتظامي براي تهيه برنامه تقويت مرزباني

 امير حاتمي با بيان اينكه موضوع تقويت مرزباني بايد در قالب يك برنامه ميان مدت انجام شود، متذكر شدند: اخيرا با سردار اشتري فرمانده نيروي انتظامي و ساير مسئولان انتظامي جلسه اي را برگزار كرديم و مقرر شد يك تيم تشكيل شود تا بتوانند اين برنامه هاي لازم براي تقويت مرزباني را آماده كنند.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه تقويت مرزباني به صورت كلي در برنامه های من به عنوان وزير پيشنهادي دفاع آمده بود و اكنون به دنبال آماده كردن جزئيات اين برنامه هستيم تا بتوانيم در اين 4 سال آن را دنبال كنيم، گفت: در بخش هايي از موضوع مرزباني، پيگيري اعتباري اين موضوع انتظامي در بنيه دفاعي است كه در آن جا نيز وزارت دفاع كمك مي كند.

وي در خصوص موضوع انسداد مرزي، بيان كرد: انسداد مرزي كارتخصصي نيروي انتظامي است و با ستاد كل نيروهاي مسلح هماهنگ مي شود.

انسداد مرزي فقط بصورت فيزيكي موثر نيست

 امير حاتمي اظهار داشت: اگر منظور از انسداد مرزي فقط انسداد فيزيكي باشد، قطعا پاسخگو نيست، اينكه كانالي تعبيه شود يا ديواري كشيده شود كافي نيست، بلكه بايد مجموعه اي از كارها با همديگر انجام شود.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با بيان اينكه مراقبت بصري، هوايي و در كنار آن نظارت انساني در مرزها بايد انجام شود، گفت: حتما در جاهايي بايد موانع فيزيكي لازم مانند كانال، سيم خاردار، مين و از اين دست وموارد استفاده كنيم و اگر مجموع اين اقدامات را انسداد مرزي تلقي كنيم، حتما اين نوع انسداد مرزي لازم است.

امنيت مرزها با وضعيت مطلوب فاصله دارد

49