اولین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «مدارس حکمرانی دنیا» برگزار شد | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اولین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «مدارس حکمرانی دنیا» برگزار شد

 

مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. اولین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 21 آبان‌ماه 1397 با عنوان «مدارس حکمرانی دنیا» با ارائۀ دکتر مهدی عبدالحمید، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، در محل سالن اجتماعات ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، برگزار گردید.

 

گزارش این نشست را در این لینک مطالعه فرمایید

اولین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «مدارس حکمرانی دنیا» برگزار شد

49