اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با مشارکت دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد اولین همایش بین المللی "بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام" را در تاریخ 24 و 25 آبان ماه 1395 برگزار نماید. برگزاری این همایش بین المللی به گونه ای فاخر، کاربردی و با حضور و مشارکت فعال جامعه علمی کشور، فرصتی خواهد بود که می تواند شناخت و درک عالمانه نسبت به ریشه های بحران ها و چالش های ژئوپلیتیکی جهان اسلام و دستیابی به راهکارهای حل آنها را در جهت ترسیم زمینه های وحدت و همگرایی امت اسلامی میسر سازد.

 

اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان اسلام

49