ايران هيچ گاه در بن بست قرار نمي گيرد/ با تهديدات نرم و نفوذ مواجه هستيم | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: ما درس بن بست شكني را از دفاع مقدس فرا گرفتيم؛ امروز معتقديم ايران هيچ گاه در بن بست قرار نمي گيرد مگر اينكه بن بست هايي كه ساخته خيال است، گرفتار آييم.

به گزارش خبرگزاري ايمنا، سرلشكر محمد باقري رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در بيست و هشتمين محفل انس پيشكسوتان جهاد و شهادت اظهار داشت: اكنون ملاحظه مي كنيم كه علي رغم همه توطئه و دشمني ها، ايران با سربلندي توانسته استقلال و تماميت ارضي خود را حفظ كند و علاوه بر آن توطئه هاي دشمنان را نيز نقش برآب كند؛ اين موفقيت ها از بركات دفاع مقدس است.

سرلشكر باقري ادامه داد: بعد از 29 سال كه از پايان جنگ و اين پيام مي گذرد وقتي به گذشته برمي گرديم و نگاه مي كنيم، مي بينيم جمهوري اسلامي ايران چه صحنه هاي سختي را پشت سر گذاشته است؛ ملاحظه مي كنيم علي رغم همه توطئه ها و دشمني ها ما سربلند بوديم و توانستيم استقلال و تماميت ارضي كشور را حفظ كنيم و توطئه دشمنان را نقش بر آب سازيم؛ اين در واقع از بركات دفاع مقدس است.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح اضافه كرد: دفاع مقدس براي ما كه فرصت ديدن دانشگاه هاي نظامي را پيدا نكرده بوديم، مانند دانشگاهي بود كه درس هاي زيادي را به ما ارائه كرد و باعث شد مسائل گوناگوني را درك كنيم؛ ما درس و مشق معنويت را فرا گرفتيم؛ لذا آنچه كه در ظاهر وجود دارد از ابزار و سلاح مي بينيم متوجه مي شويم اين وسائل در برابر انسان با ايمان چه ارزش و جايگاهي دارد به عبارت ديگر عراقي كه آن همه پشتيبان و سلاح داشت در برابر ايران چه سرنوشتي پيدا كرد.

سرلشكر باقري در ادامه بيان داشت: امروز صدام و حاميان آن كجا هستند و ملت ما در كجا قرار دارد؛ ما درس ايثار را گرفتيم و روحيات بعد از دفاع مقدس اين را كم رنگ نكرده است.

وي سپس عنوان كرد: ما از دفاع مقدس خودكفايي را فرا گرفتيم و اين را در همه ابعاد آموختيم؛ امروز در جايگاهي قرار داريم كه از جهت سخت افزاري مانند سلاح، تجهيزات نظامي و مهمات به خوداتكايي رسيده ايم به نحوي كه خودمان مي سازيم، تكثير مي كنيم، به كار مي گيريم و انبار مي كنيم و اين از افتخارات ملت ما است. درحالي كه ارتش هاي بزرگ هرچند در پيمان هاي مطرح هستند وقتي در سياست ها با اخم قدرت ها مواجه مي شوند از اينكه قطعه اي براي هواپيماهايشان ندهند يا تجهيزاتشان زمين گير شود به هراس مي افتند؛ لذا اين زمان به ما مي گويند خوش به حال شما كه خودتان ساختيد؛ اين درس دفاع مقدس است كه توانستيم جايگاه خود را پيدا كنيم.

سرلشكر باقري گفت: درس مقاومت و پايداري را آموختيم؛ اقتصاد مقاومتي كه مطالبه رهبر انقلاب است مفهومش اين است كه اقتصاد كشور در برابر احتكارهاي دشمنان محكم باشد و به بيرون اتكا نداشته باشد؛ اما اقتصاد ما چنين ظرفيتي را در حال حاضر ندارد.

وي ادامه داد: ما مانند اقتصاد مقاومتي نياز به فرهنگ مقاومتي در برابر تهاجم فرهنگي داريم كه ايستادگي كند. همچنين به سياست مقاومتي هم كه بتواند در برابر فشارهاي خارجي نفوذ ناپذير باشد، نيازمنديم؛ البته بايد گفت درس اين راه را در دفاع مقدس فرا گرفتيم كه بايد آن را را به ساير ابعاد دفاع ملي گسترش دهيم.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح اظهار داشت: اين كارها شدني تر از بخش دفاعي است؛ چرا كه در دفاع مقدس يك سوزن ته گرد را به ما نمي دادند و حتي علم وفناوري محصولات و قطعات مختلف را نيز در آن دوران از ما دريغ مي كردند اما ساير بخش ها چنين شرايطي نداشتند با اين وجود ما توانستيم در بخش نظامي مانند توليد موشك به خودكفايي برسيم. اكنون نيز بايد به آن دوران رجوع كنيم و راه را براي ساير حوزه ها هموار كنيم كه اين مي تواند با اقتصاد مقاومتي محقق شود.

سرلشكر باقري گفت: ما در دفاع مقدس اعتماد به نفس ملي را فرا گرفتيم و اين در حالي بود كه با همه جهان روبرو بوديم. كشورهايي در سطح قدرت ظاهري از ما برتر بودند؛ اما ما با اعتماد ملي بر همه آن قدرت ها با اتكا به ايمان الهي فائق آمديم. ما همچنين در دفاع مقدس درس ابتكار و خلاقيت را فرا گرفتيم.

وي بيان داشت: اكنون در موقعيتي قرار داريم كه در ذهن احدي در قدرت هاي جهاني تهاجم به ايران نمي گنجد؛ زيرا ما درس بن بست شكني را از دفاع مقدس فرا گرفتيم؛ امروز معتقديم ايران هيچ گاه در بن بست قرار نمي گيرد مگر اينكه بن بست هايي كه ساخته خيال است، گرفتار آييم.

سرلشكر باقري گفت: ما از دفاع مقدس درس وحدت ملي را فرا گرفتيم؛ زيرا در آن دوران در هيچ يگاني مسائل مذهبي، قومي و زباني دخيل نبود و تصميم گيري ها و مأموريت ها بدون توجه به چنين مسائلي صورت مي گرفت؛ لذا اكنون آثار آن در امنيت كشور نمايان شده است.

وي افزود: ما در دفاع مقدس مشاركت ملي را آموختيم. اينكه هركس با توجه به تواني كه دارد از جبهه و رزمندگان حمايت مي كرد نشان از مشاركت ملي بود. البته كساني هم بودند كه به اين موارد بي توجهي مي كردند.

رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح عنوان كرد: به بركت دفاع مقدس هيچ همسايه اي جرأت و قدرت آن را نداشت كه بخواهد با ايران درگير شود و اين موضوع تا دهه 80 كه با حوادث افغانستان و عراق توأم مي شود ادامه داشت. در اين مقطع زماني شاهد حضور تهديدات نظامي قدرت هاي بزرگ جهاني در همسايگي كشورمان هستيم؛ اما با اين وجود خدا را شاكريم كه مقام معظم رهبري مجموعه اين صحنه ها را به خوبي مديريت كرده است و اين باعث شد تا قدرتمان را به رخ ديگران بكشيم كه نتيجه آن ايجاد بازدارندگي بود.

سرلشكر باقري افزود: اكنون از چنان امنيتي برخوردار هستيم كه هيچ سرمايه گذار داخلي و خارجي و حتي مسئولان نمي توانند عنوان كنند كه سرمايه گذاري در كشور ما به خطر مي افتد البته امنيت كشور ما از اين به بعد نيز همچنان برقرار خواهد بود هر چند با حوادث و تهديدات نرم و نفوذ مواجه هستيم.

ايران هيچ گاه در بن بست قرار نمي گيرد/ با تهديدات نرم و نفوذ مواجه هستيم

49