ایرانداک منتشر کرد؛ هشت دانشگاه ایرانی در فهرست هزار موسسه برتر علمی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» ویرایش ۲۰۱۷ خود را درباره «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» منتشر کرد که بر پایه آن، دانشگاه‌های «صنعتی شریف»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی اصفهان»، «تربیت مدرس»، «صنعتی امیرکبیر»، «شیراز»، و «علم و صنعت ایران» در رتبه‌های نخست تا هشتم ملی جای گرفته‌اند.

«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله موسسه‌های گوناگون را در سراسر جهان بر پایه هشت سنجه کلیدی ارزیابی و فهرست هزار موسسه برتر را منتشر می‌کند.

گفتنی است، «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظامی است که کیفیت آموزش و تعلیم و تربیت دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی، و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را بی‌نیاز از پیمایش‌های رایج و پرسشنامه می‌سنجد و بر همین اساس هشت دانشگاه ایرانی در این رتبه‌بندی جای گرفته اند.

کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات، تأثیرگذاری، استنادها، تأثیر گسترده، و پروانه‌های ثبت اختراع سنجه‌هایی هستند که این نظام رتبه‌بندی به‌کار می‌برد.

در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی موسسه‌های ایرانی آمده است.

جدول ۱. امتیاز کل و رتبه موسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام موسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه صنعتی شریف

۴۲.۸۷

۱

۶۴۸

دانشگاه تهران

۴۲.۷۶

۲

۷۲۳

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۲.۶۹

۳

۷۸۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۴۲.۶۲

۴

۸۵۴

دانشگاه تربیت مدرس

۴۲.۶

۵

۸۷۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴۲.۵۸

۶

۸۸۲

دانشگاه شیراز

۴۲.۵۳

۷

۹۴۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۴۲.۵۲

۸

۹۶۹

بر پایه ویرایش ۲۰۱۷ رتبه‌بندی «سی. دبلیو. یو. آر.» «Harvard University» دارای بیشترین امتیاز و پیشگام موسسه‌های جهان است و پس از آن «Stanford University»، «MIT»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «University of California, Berkeley»، «University of Chicago»، «Princeton University»، و «Yale University» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

ایرانداک منتشر کرد؛ هشت دانشگاه ایرانی در فهرست هزار موسسه برتر علمی

49