بازتاب اخبار آغاز سال تحصیلی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

با توجه به حضور تعدادی از خبرگزاری ها و رسانه های دیداری و شنیداری بازتاب خبر شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه در رسانه های کشور به شرح زیر ارائه می شود:

خبرگزاری العالم

باشگاه خبرنگاران جوان

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

خبرگزاری تسنیم

خبرگزاری ایلنا

مشرق نیوز

خبرنامه دانشجویان ایران

باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران

خبرگزاری مهر

روزنامه اطلاعات

خبرگزاری دانشجو

بازتاب اخبار آغاز سال تحصیلی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

49