برگزاری آزمون ورودی دکتری رشته های تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

آزمون ورودی دکتری رشته های تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی با حضور نماینده سازمان سنجش آموزش کشور و ریاست این دانشگاه و مشارکت جمعی از داوطلبان واجد شرایط حوزه های راهبردی و دفاعی امنیتی روز پنجشنبه پنجم تیرماه در محل دانشگاه برگزارشد.
دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان مهمترین دانشگاه راهبردی کشور ماموریت آموزش و پرورش فرماندهان و مدیران عالی رتبه نظامی، انتظامی و مقامات کشوری در سه حوزه مدیریت راهبردی، دفاع ملی و امنیتی ملی در مقطع دکتری را عهداه دار است. به همین منظور این آزمون نیز در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.

آزمون ورودی دوره دکتری رشته های تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی روز پنجشنبه پنجم تیرماه در دو نوبت صبح از ساعت 9 تا 12 و عصر از 15 تا 18 برگزار شد.

همچنین قرار است نتایج آزمون کتبی در نیمه اول مرداد ماه امسال اعلام و داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی را احراز کنند به مصاحبه دعوت شوند.

پذیرش نهایی داوطلبان برمبنای نتایج حاصله از آزمون کتبی و شاخص های مصوب هیات امنای دانشگاه و مصاحبه علمی و براساس ظرفیت پذیرش در هر رشته تحصیلی انجام می شود.

دانشگاه عالی دفاع ملی براساس رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا با نگاه اهداف چشم انداز 20 ساله کشور باید دارای ویژگی های برخورداری از آموزه های علمی پژوهشی لازم برای مشارکت در پی ریزی تمدن اسلامی باشد.

برگزاری آزمون ورودی دکتری رشته های تحصیلی دانشگاه عالی دفاع ملی

49