برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

سومین جلسه کمیته اجرایی دومین همایش " جایگاه و نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی" با حضور اعضای کمیته اجرایی به ریاست دکتر سید جواد امینی دبیر اجرایی همایش در مورخه 92/11/24 در سالن فدک پژوهشکده مطالعات راهبردی و امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد. در این جلسه اعضای کمیته اجرایی همایش با بررسی اقدامات انجام گرفته، هماهنگی های مورد نظر در چارچوب مصوبات شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش را نهایی نمودند.

برگزاری سومین جلسه کمیته اجرایی

49