برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

ششمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از ساعت 15:00 تا 17:00 مورخه یکشنبه 20/7/93 با حضور استادان محترم زیر تشکیل گردید.
جناب آقای ا... مراد سیف ، جناب آقای دکتر احمد سلمانی ، حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید رضا حسینی، جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه ، جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی ، جناب آقای دکتر داریوش مبصر ، جناب آقای دکتر سید حسن کاظمی ، جناب آقای دکترمیر سعید مهاجرانی ، جناب آقای دکتر مهدی مرادی ، جناب آقای دکتر بابک افقهی ، جناب آقای دکترغلامحسین فیروزفر، جناب آقای دکتر ناصر پورصادق، ، جناب آقای دکترسید اصغر جعفری،جناب آقای دکتر مسعود غنی زاده، جناب آقای دکترمحمدرضا دره شیری، جناب آقای دکترمحمد لطفی، جناب آقای دکتر بهرام بیات، جناب آقای دکتر سید عباس جعفری، جناب آقای مهندس محمد حسن معادی رودسری، جناب آقای دکتر امیر محمد ظهره وند ، جناب آقای دکتر حمیدرضا ملک محمدی، جناب آقای داریوش شوقی بنام ، جناب آقای غلامحسین رحیمی، جناب آقای محمد پیرعلی، جناب آقای مهندس علیرضا مختاری، جناب آقای حسین بازمحمدی، جناب آقای محمد جعفری ، جناب آقای محمد جواد تیموری، جناب آقای اسماعیل عاشوری، جناب آقای مهندس منصور فرزانه
در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، دبیر اجرایی همایش دکتر احمد سلمانی توضیحاتی پیرامون موارد زیر مطرح نمود:
تبریک عید سعید غدیر به اساتید ارجمند
1-ایمیل ارسالی دبیرخانه همایش برای استادان ارجمند شورای سیاستگذاری و کمیته علمی همایش برای اظهارنظر پیرامون همکاری علمی با همایش در زمینه‌های تالیف مقاله، تالیف کتاب و گفتگوی علمی و تقاضای اعلام نظر سریع اساتید در این زمینه.
2-ایمیل ارسالی برای استادان ارجمند مسئول کمیته های علمی محورها برای طراحی بیست سوال در مورد محور مربوطه و پیشنهاد استادان و صاحب نظرانی که می توانند در این زمینه همکاری فرمایند.
3-تقدیم احکام سه نفر از اساتید ( جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، جناب آقای دکتر محمد لطفی و جناب آقای حسن بازمحمدی)
4-آمار چکیده‌های مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش و تعیین محور مربوطه توسط دبیر محترم علمی همایش جناب آقای دکتر سیف و ارسال برای مسئولین محترم کمیته علمی محورهای مربوطه جهت ارزیابی آنها و اعلام نتایج به دبیرخانه همایش.
اظهارات دبیر محترم علمی همایش جناب آقای دکتر سیف حول محورهای زیر :
تبریک عید سعید غدیر به استادان ارجمند
- تشریح ساختار کمیته علمی همایش در جلسه قبلی و مشخص شدن مسئول کمیته علمی برای هر محور.
- اولین سرمایه همایش، حضور اساتید ارجمند کمیته علمی می باشد که موجب غنای علمی همایش می شوند.
- استادان محترم از پتانسیل سازمان‌های مربوطه برای پیشبرد کار استفاده فرمایند.
- برگزاری نشست‌های تخصصی بسیار مهم است، در این نشست‌ها از صاحب نظران دعوت بعمل آید.
- چکیده های ارسالی از طریق دبیرخانه ،با سرعت لازم توسط مسئولین محترم کمیته علمی محورها و یا با تدبیر آنها توسط استادان محترم همکار محور مربوطه برای فرم مربوطه، برابر فرم مربوطه ارزیابی و نتیجه به دبیرخانه منعکس گردد.
- تشکر از مسئولین محترم کمیته علمی محورهای سوم، ششم و هفتم برای تلاشهای جدی و اقدامات سازنده برای پیشبرد اهداف همایش.
- گزارش استادان مسئول کمیته علمی محورها و یا نمایندگان اعزامی آنها در مورد اقدامات انجام شده بر اساس بندهای هفتگانه دستور جلسه به شرح زیر:
جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی (مسئول کمیته علمی محور دوم)، جناب آقای دکتر ناصر پورصادق (مسئول کمیته علمی محور سوم)، جناب آقای دکتر امیر ظهره وند به نیابت از طرف جناب آقای دکتر سید مسعود هاشمیان اصفهانی (مسئول کمیته علمی محور چهارم-الف)، جناب آقای غلامحسین رحیمی به نیابت از طرف جناب آقای دکترمحمود تولایی (مسئول کمیته علمی محور پنجم)، جناب آقای دکتر سید اصغر جعفری به نیابت از طرف جناب آقای دکترحمید رضا فرتوک زاده (مسئول کمیته علمی محور ششم) و جناب آقای داریوش مبصر (مسئول کمیته علمی محور هفتم).
در انتها استادان محترم کمیته علمی همایش پیرامون فرم‌های نمونه ارزیابی چکیده و ارزیابی مقاله اعلام نظر فرمودند و مصوب گردید فرم های مذکور با اعمال اصلاحات مطرح شده نهایی تلقی شده و کلیه چکیده ها و مقاله های ارسالی به همایش بر اساس فرم های مذکور توسط استادان ارجمند کمیته علمی همایش داوری گردند.

برگزاری ششمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

49