برگزاری نخستين دوره مسابقات قرآنی وفاق و همدلي نيروهاي مسلح به میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نخستين دوره مسابقات قرآن وفاق و همدلي نيروهاي مسلح استان فارس به ميزباني وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طي روزهاي 13 و 14 شهريورماه برگزار شد. اين مسابقات با حضور 48 نفر از برترين هاي قرآني نيروهاي مسلح استان فارس و در 4 رشته حفظ 5 و 10 جزء، قرائت تحقيق و ترتيل برگزار شد و در پايان 12 نفر به عنوان برگزيدگان اين مسابقات معرفي و تجليل شدند.

محمد بهرامي شاد، نفر اول رشته قرائت تحقيق از سپاه فجر فارس در گفت وگو با خبرنگار ايكنا با بيان اينكه مسابقات مذكور بيشتر از انتظار ما بود، گفت: با توجه به اينكه اين مسابقات نخستين دوره در سطح نيروهاي مسلح استان بود، من فكر نمي كردم كه چنين استعدادهايي در بقيه يگان هاي نظامي و انتظامي فارس وجود داشته باشد. نكته مهم اين مسابقات وفاق و همدلي نيروهاي مسلح بود وي سطح مسابقات را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: به واسطه اين مسابقات بسياري از نخبگان قرآني ساير رده هاي نظامي استان فارس را شناختيم و با يكديگر آشنا شديم لذا نكته مهم اين مسابقات وفاق و همدلي بود كه ميان نيروهاي مسلح استان برقرار شد.

اين قاري برجسته استان فارس در پايان همچنين برپايي مسابقات قرآن به تنهايي را براي جذب افراد به سوي فعاليت هاي قرآني كافي ندانست و گفت: براي اين كار بايد تعداد محافل قرآني خود را بيشتر كنيم و اين تعامل هم ميان يگان هاي مختلف نيروهاي مسلح برقرار شود به عنوان مثال من براي محفل انس با قرآن در ارتش بروم و يا قاري برجسته ارتش نيز براي تلاوت در محفل انس با قرآن به سپاه بيايد.

سيدمهدي شفاعتيان، نفر اول رشته حفظ 10 جزء از وزارت دفاع نيز به خبرنگار ايكنا گفت: من دو ماه پيش در مسابقات سراسري نيروهاي مسلح در كل كشور شركت كردم و افرادي كه آنجا بودند را در اين مسابقات ديدم يعني بسياري از نخبگان قرآني نيروهاي مسلح كشور از استان فارس هستند لذا سطح اين مسابقات نيز دست كمي از مسابقات سراسري كشوري نداشت.

اين حافظ قرآن كريم همچنين برگزاري مسابقات قرآن را عاملي جهت ترغيب افراد به سمت حفظ قرآن دانست و از مسئولان درخواست كرد تا رونق بيشتري به محافل و مسابقات قرآن بدهند ضمن اينكه از تشويق نخبگان قرآني نيز غافل نشوند زيرا همين موجب جذب ساير افراد به عرصه فعاليت هاي قرآني مي شود.

وي با يادآوري اينكه 25 سال در عرصه فعاليت هاي قرآني تلاش كرده است، گفت: من 4 سال است كه در وزارت دفاع شركت كرده و هر ساله نيز در مسابقات قرآن آن شركت مي كنم و به حمد الهي انگيزه بسياري براي رقابت با ساير افراد در اين مسابقات براي من ايجاد شده است البته هدف برد و باخت در مسابقات نيست و قطعاً بالاتر از اين هاست اما مشوق و محركي براي حركت در اين مسير نيز لازم است.

محمدعلي نعمت الهي، نفر دوم رشته قرائت تحقيق از نيروي هوايي ارتش هم به خبرنگار ايكنا گفت: مسابقات خوب بود و سطح آن از توقعي كه داشتيم بالاتر بود و اميد است كه سال هاي آينده به همين كيفيت و بلكه بهتر برگزار شود.

محمدسعيد اژدري، رتبه سوم رشته قرائت ترتيل از سپاه فجر فارس هم به خبرنگار ايكنا گفت: مسابقات بسيار خوب و عالي بود؛ معمولاً هميشه اولين ها نواقصي دارد اما اين مسابقات در وزارت دفاع با كمترين نقص و با بيشترين حسن برگزار شد.

برگزاری نخستين دوره مسابقات قرآنی وفاق و همدلي نيروهاي مسلح به میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

49