برگزاری نشست علمی تخصصی دومین همایش ملی نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

برگزاری نشست علمی تخصصی دومین همایش ملی نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی

هم زمان با برگزاری جلسات کمیته علمی دومین همایش ملی جایگاه و نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی ، نشست علمی تخصصی تحت عنوان " انقلاب اسلامی ایران ، بیداری اسلامی با الگوی جدید مقاومت " به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور جمع کثیری از صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه برگزار گردید.
این نشست با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد و سپس رئیس بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن خیر مقدم به ارائه گزارش کوتاهی از نحوه برگزاری دومین همایش ملی جایگاه و نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار میگردد ، پرداخت.
آقای دکتر نبی اله ابراهیمی یکی از اساتید دیگری بود که در این نشست به تبیین دیدگاه های خود در موضوع رابطه مفهومی میان انقلاب اسلامی ایران و انقلابهای منطقه پرداخت و نظریات موجود در باب امنیت منطقه ای و انقلابهای نوظهور بویژه ادوارد سعید و امنیت از دیدگاه هابز را مورد نقد و بررسی قرار داد. در ادامه جلسه آقای دکتر متقی دبیر همایش در خصوص تغییر هندسه قدرت جهانی و عوامل تاثیر گذار بر آن سخنانی ایراد نمود و تحولات قدرت را در سه دوره ( انقلاب صنعتی – انقلاب رسانه – انقلاب هویتی )مورد تحلیل قرار داد.

49