برگزاری نشست علمی تخصصی دومین همایش ملی نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

هم زمان با برگزاری جلسات کمیته علمی دومین همایش ملی جایگاه و نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی ، نشست علمی تخصصی تحت عنوان " انقلاب اسلامی ایران ، بیداری اسلامی با الگوی جدید مقاومت " به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با حضور جمع کثیری از صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه برگزار گردید.
این نشست با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید آغاز شد و سپس رئیس بسیج سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ضمن خیر مقدم به ارائه گزارش کوتاهی از نحوه برگزاری دومین همایش ملی جایگاه و نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار میگردد ، پرداخت.
آقای دکتر نبی اله ابراهیمی یکی از اساتید دیگری بود که در این نشست به تبیین دیدگاه های خود در موضوع رابطه مفهومی میان انقلاب اسلامی ایران و انقلابهای منطقه پرداخت و نظریات موجود در باب امنیت منطقه ای و انقلابهای نوظهور بویژه ادوارد سعید و امنیت از دیدگاه هابز را مورد نقد و بررسی قرار داد. در ادامه جلسه آقای دکتر متقی دبیر همایش در خصوص تغییر هندسه قدرت جهانی و عوامل تاثیر گذار بر آن سخنانی ایراد نمود و تحولات قدرت را در سه دوره ( انقلاب صنعتی – انقلاب رسانه – انقلاب هویتی )مورد تحلیل قرار داد.

برگزاری نشست علمی تخصصی دومین همایش ملی نقش دنیای اسلام در تحول هندسه قدرت جهانی

49