بستۀ تسهیل واردات مواد اولیۀ تولید با ارز صادراتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

بستۀ تسهیل واردات مواد اولیۀ تولید با ارز صادراتی

 

ساز و کار اجرایی بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد.

در راستای تسهیل در فرآیند واردات مقابل صادرات و کاهش زمان واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مرتبط با واحدهای تولیدی، بستۀ تشویقی در حوزۀ‌های ثبت سفارش، عملیات بانکی و تشریفات گمرکی، برای ثبت سفارشات بانکی از محل صادرات توسط این بانک تهیه و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. این بسته در راستای مصوبات قبلی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه شده است؛ لذا کلیه مصوبات مذکور همچنان به قوت خود باقی است.

 

جزئیات بستۀ تسهیل واردات مواد اولیۀ تولید با ارز صادراتی در لینک زیر:

https://www.isna.ir/news/97122212285/

منبع خبر: ایسنا

بستۀ تسهیل واردات مواد اولیۀ تولید با ارز صادراتی

49