بیانات ارزشمند سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروز آبادی در گردهمایی علمی دانشگاه عالی دفاع ملی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دانشگاه عالی دفاع ملی در روز 3 شنبه هفته گذشته میزبان سردار سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی ریاست ستاد کل نیروهای مسلح بود تا در گردهمائی علمی در جمع 500 نفر از اساتید، دانشجویان و پژوهشگران امور راهبردی کشور به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و شیوه های حفاظت و تأمین منافع ملی کشور بپردازد.
ایشان در ابتداء منافع امنیت ملی هر کشور را تابعی از توان حفاظت از ارزشهای اساسی و عقیدتی یک ملت، توان توسعه آبادانی، ثبات و پیشرفت براساس نهادهای درونی، ظرفیت ها و قابلیت های دفع همه جانبه تهدیدات و تأمین منابع کلیدی و فراهم سازی سطح نفوذ و مقبولیت یک ملت در سطح منطقه ای و بین المللی دانست و توفیق جمهوری اسلامی ایران را در تحقق منافع امنیت ملی در طول حیات انقلاب اسلامی از برکات اسلام سیاسی دانست که حضرت امام (ره) برای ملت ایران به ارمغان آورد.
دکتر فیروز آبادی سپس به آثار متنوع این برکات اشاره کرده و افزود : اسلام سیاسی عطیه ای بود که تمامی دشمنان اسلام با تمامی تلاش خود در این سالها نتوانستند بدیل و مشابهی را برای آن فراهم سازند که بتواند هم چون انقلاب اسلامی به هویتی درخشان و سرشاراز رحمت و مهربانی و حمایت از ملتهای مسلمان و آزادیخواه جهان تبدیل شود.
رییس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه به بروز شیطنت های جدید در منطقه در راستای وارونه جلوه دادن آثاراسلام ناب محمدی(ص) پرداخت و با بیان مصادیقی که به تشویق و گسترش و توسعه بسترهای فتنه گری سیاسی و امنیتی و به صحنه درآوردن جریانهای گوناگون تروریستی و تکفیری اشاره کرد که هدفی جز انهدام و توقف شوق اسلام گرایی در جهان و مقابله با عقلانیت دینی، پایداری و هشیاری جامعه اسلامی و انقلابی ندارد و سپس نتیجه این عملکرد را تشریح کرده و گفت :
این اراده الهی است که هر گونه قیام به نام اسلام و علیه اسلام را به شکست منجر و می رود تا به آوارگی و درماندگی پیروان منحرف و التقاطی این تز در منطقه ختم و مجدداً سرفرازی و برجستگی آثار هدایت الهی که خداوند آن را در برکات رهبری دینی و اولی الامر در جهان اسلام به ودیعه نهاده است تحقق می بخشد.
ایشان در ادامه سخنان خود با تمسک بر آیه «اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامر منکم» عنوان داشت که آینده ای روشن فراروی جهان اسلام است که بار دیگر دنیای اسلام را به جایگاه پر فراز خود که نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه آنرا نعمت و اکمال دین نامید، بازگرداند.
دکتر فیروزآبادی سپس به مزیت ها و ضرورتهای پیروی از اولی الامر در جهان اسلام پرداخت و ضمن تشریح آثار آن در سه وجه گونه از اولی الامر را بر اساس سنت وسیره مذاهب اسلامی بر شمرده و عبارت دانست از:
-اولی الامر به مثابه امیران مسلمانان در بلاد اسلامی مادامیکه در راستای اطاعت الهی و احکام او حرکت می کنند که در این معنا امیر می تواند هر فردی که بر قدرت قرار گرفته و یا آنرا در اختیار داشته باشد را شامل شود.
-اولی الامر به مثابه علماء اسلامی که سکان هدایت کلیه امور جامعه را در دست خود داشته و در بعضی موارد هم چون علامه سید جعفر کاشف الغطاء آثار مفید سیاسی، امنیتی ،دفاعی ،اجتماعی و فرهنگی را در مقابل هجوم کفار مشرکان و تکفیریان در تاریخ بر جای نهاده و در برخی اوقات هم چون محمدابن عبدالوهاب آثار مخربی را به واسطه دوری از احکام ناب اسلامی و واگذاری خود به اهداف سیاست های استعماری و استکباری ایجاد و موجب ظهور گروه های انحرافی و افراطی میشوند.
-اولی الامر به مثابه علماء جهان اسلام که رهبری و هدایت سکان جامعه اسلامی را با تأکید بر علم، دانایی، بصیرت شجاعت، تجربه و قوه اجتهاد زمانی و مکانی به دست گرفته و پیشبرد اهداف اسلام را در قالب برپاسازی و تداوم حکومت اسلامی به دست میگیرند که اتفاق نظر اغلب مذاهب اسلامی تلاش در تحقق چنین وضعیتی در جهان اسلامی بوده که مصداق بارز این الگو از اولی الامر، امروز در جهان اسلام مقام معظم رهبری است.
سردار دکتر فیروزابادی در ادامه سخنان خود مقام معظم رهبری را همچون چراغی روشن بر مسیر راه گسترش و تعالی دنیای اسلام و کشتی بانی هشیار و متکی بر توکل و اراده الهی دانست که همچون آیه ای که ذکر گردید خداوند متعال اطاعت از اولی الامر را با برخورداری از چنین شرایطی، از مهمترین عوامل توفیق و برتری راهبردی درجامعه اسلامی برمیشمارد. سرداردکتر فیروزآبادی درادامه خطاب به کارشناسان راهبردی ودانشجویان حاضر در جلسه برخی ازمشاهدات و خاطرات خودرا بیان داشته و عنوان نمود : امروز بسیاری از علما اسلام در برخوردباپدیده های ضد اسلامی و مقابله با کفر و استکبار به جستجو و تحلیل دیدگاه ها و نظرات مقام معظم رهبری اقبال کرده و آن را بهترین راه کار عنوان مینمایند و هر یک از علما و اندیشمندان جهان اسلام که موفق به دیدار ایشان میگردد این دیدار را به مثابه یک توفیق و بیعت با ولی امر مسلمین تلقی کرده و خدا را شکر میکنند. رییس ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه سخنان خود به برخی از موانع و مخاطراتی که امروز کشورهای اسلامی دست به گریبان آن بوده پرداخت و راهبردهای گوناگونی را در برون رفت از این شرایط به عنوان مجموعه ای از راهبردهای کلیدی مبنی برآموزه های قرانی عنوان داشته و در پایان تمامی اندیشمندان و علماء جهان اسلام را به خطرات نوظهور فرهنگی و اجتماعی درجهان اسلام توجه و هشدار داده ودربمنظور تجهیز علمی و جهادی آنان را به کسب هشیاری، بصیرت، نگاه انقلابی،اطاعت مومنانه، رحمت و رافت نسبت به انسانها و دفاع همه جانبه از حق حیات و زندگانی آحاد جامعه مسلمان و مظلوم در جهان ترغیب کرد
و مهمترین راهبرد برای جهان اسلام را توجه به نص قرآن کریم در بهره گیری از حکمرانی اولی امر در کشورهای مسلمان با انعکاس موفقیت های اصل ولایت فقیه در هدایت جامعه مسلمانان برشمرد .
درپایان این سخنرانی سردار دکتر فیروزآبادی از خداوند متعال توفیق خدمت به جامعه اسلامی را برای همه حاضران اعم از استادان و دانشحویان دانشگاه و کارشناسان و محققان راهبردی طلب نموده و آنان را هم چون همیشه به رصد تحولات منطقه ای و جهانی توصیه نمود.

بیانات ارزشمند سردار سرلشکر بسیجی دکتر فیروز آبادی در گردهمایی علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

49